Zpět na Události
21. března 2022

Začalo připomínkové řízení k Hlavním směrům revize RVP ZV

Připomínkové řízení trvalo do 21. 4. 2022, připomínky dále vypořádal Expertní panel.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- Hlavní směry revize RVP ZV - verze k připomínkám