Zpět na Události
6. ledna 2022

Vláda schválila Programové prohlášení vlády - EDUin hodnotí jeho část věnovanou oblasti vzdělávání a školství

V programovém prohlášení vlády se odráží aktuální problémy českého vzdělávání. Nejdůležitějším pozitivem je příslib vyššího podílu financí z HDP směřujících do školství a udržení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy. EDUin hodnotí dále pozitivně, že Programové prohlášení obsahuje body zaměřené na kvalitu výuky (revize RVP, posílení role ředitelů jako pedagogických lídrů) a záměr úpravy financování vysokých škol, které by umožnilo větší zohlednění kvalitní výuky a vzdělávání v profesně orientovaných studijních programech.

V prohlášení podle EDUinu chybí řešení nedostatku učitelů a nedostatečná specifikace proměny maturitní zkoušky.

#legislativa

Zdroje

- Vláda ČR - Programové prohlášení vlády (6. 1. 2022)
- EDUin - Hodnocení Programového prohlášení vlády v oblasti vzdělávání a školství (9. 1. 2022)