Zpět na Události
18. července 2022

PAQ Research publikoval závěry výzkumu Hlas Ukrajinců v Česku

První ze série výzkumů Hlas Ukrajinců v Česku, které připravila společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR. Výstupy vychází z reprezentativního vzorku 1 300 domácností, které uprchly do Česka před válkou a žije v nich 1 447 dětí ve věku 2 až 17 let. Výzkum poukazuje na problémy s informovaností ukrajinských rodin, nízkou participaci ukrajinských dětí zejména na předškolním a sekundárním vzdělávání, nedostatečnou jazykovou přípravu a malé začlenění dětí do neformálního vzdělávání. Vznik výzkumu o vzdělávání podpořila Nadace České spořitelny a probíhal od 20. 6. do 13. 7. 2022.

#studie #zacicizinci

Zdroje

- PAQ Research - výzkum Hlas Ukrajinců v Česku