Zpět na Události
9. srpna 2022

PAQ Research vydal publikaci Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR

Studie představuje užší výběr klíčových indikátorů relevantních pro Strategii 2030+, které budou moci společně používat všechny organizace zapojené do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jde o indikátory, které umožňují monitorovat a vyhodnocovat vývoj vzdělávacích výsledků, well-beingu a rovných šancí dětí, žáků a studentů v ČR.

#nerovnosti #studie

Zdroje

- PAQ Research - Indikátory pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávacího systému ČR