Zpět na Události
7. března 2022

ČŠI vydala publikaci Ucelený systém indikátorů spravedlivosti na úrovni školy

Publikace popisuje 11 indikátorů, podle nichž lze spravedlivost ve vzdělávání měřit. Indikátory jsou organizovány do čtyř dimenzí: 1) vzdělanostní a ekonomická úroveň regionu, 2) míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, 3) podíl žáků ohrožených školním selháním a 4) sociálně-ekonomický a kulturní status žáků školy.

Přehled indikátorů: vzdělanostní index, index socioekonomického statusu, průměrný příjem fyzických osob, podíl dětí narozených matkám s nejvýše základním vzděláním, podíl příjemců státních dávek, výskyt sociálně vyloučených lokalit, podíl žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami, podíl žáků opakujících ročník, podíl žáků předčasně ukončujících povinnou školní docházku, podíl žáků nenastupujících do středního vzdělávání a podíl žáků-cizinců. Připojen je také souhrnný indikátor průměrného sociálně-ekonomického statusu žáků školy na základě připraveného a ověřeného nástroje pro sběr dat ve školách.

#nerovnosti #studie

Zdroje

- ČŠI - Ucelený systém indikátorů spravedlivosti na úrovni školy