Zpět na Události
8. února 2022

ČŠI publikovala Metodiku externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

Metodika popisuje kritéria pro hodnocení klíčových kompetencí, která lze uplatnit při sledování činnosti učitele ve výuce a při sledování činností žáka. Slouží především pro další rozvoj hodnotících činností České školní inspekce, případně pro vedení škol.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- ČŠI - Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí