Zpět na Události
4. ledna 2022

ČŠI vydala tematickou zprávu Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

Tematické šetření se zaměřilo na využití rozvojového programu určeného na vybavení školských poradenských zařízení (ŠPZ) diagnostickými nástroji, na komplexnější mapování diagnostických metod využívaných ŠPZ, na podpůrná opatření využívaná u dětí, žáků a studentů s poruchami učení, poruchami chování a sociálním znevýhodněním a na využití školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

#inkluze

Zdroje

- ČŠI - Tematická zpráva Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ