Zpět na Události
1. září 2022

Byl zahájen sběr dat Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC v ČR

Sběr dat bude v České republice probíhat od 1. září 2022 do 31. července 2023. Cílem mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC je zjistit, jak jsou lidé v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výsledky výzkumu ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými zeměmi a v čem je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo potřebám současné společnosti.

Během 11 měsíců plánují výzkumníci dotázat více než 5 000 dospělých ve věku od 16 do 65 let. Sběr dat zajišťují výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. PIAAC je v České republice realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na základě pověření MŠMT jej zajišťuje Národní pedagogický institut ČR v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

#studie

Zdroje

- PIAAC - tisková zpráva ze dne 5. 9. 2022