Zpět na Události
1. prosince 2021

ČŠI vydala sekundární analýzu PISA 2018 zaměřenou na čtenářství pro 21. století

Česká školní inspekce se věnuje tématu čtenářství s důrazem na čtení elektronických textů. V ČR je schopnost žáků rozlišit fakta od názorů autora předloženého textu o 16 % nižší, než je průměr zemí OECD (v zemích OECD se jedná průměrně o 47 % patnáctiletých žáků, kteří tuto schopnost mají, oproti 31 % v ČR). Alarmující je fakt, že přibližně třetina českých žáků nepovažuje například za vhodné smazat podvodný e-mail a polovina českých žáků by dle svého vyjádření na něj odpověděla. 38 % žáků v České republice si dokonce myslí, že je vhodné co nejdříve na uvedený odkaz kliknout. Ve všech zemích včetně ČR byly zjištěny rozdíly ve znalosti vhodných strategií mezi žáky ze zvýhodněného a znevýhodněného prostředí. Zajímavý je také fakt, že oproti více než polovině dívek v ČR, které považují četbu za svůj koníček a rády si o knihách povídají s druhými, považuje četbu za ztrátu času polovina chlapců v ČR a okolo 60 % chlapců čte, jen když musí. Pozornost je v analýze věnována také podpoře čtenářství ze strany učitelů.

#nerovnosti #technologie

Zdroje

- ČŠI: Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století