Zpět na Události
26. dubna 2021

ČŠI vydala sekundární analýzu TALIS 2018 zaměřenou na klima sboru, práci s problémovými třídami a aplikaci didaktických metod učiteli

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu TALIS 2018, v níž se věnuje klimatu učitelského sboru, problémovým třídám nebo aplikaci didaktických metod učiteli, a to v kontextu vlivu těchto faktorů na atmosféru ve škole, podporu bezpečného a respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání žáků. Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS se zaměřuje na zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol.

#ucitele

Zdroje

- ČŠI: Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody