Zpět na Události
4. listopadu 2021

ČŠI vydala Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

I když bylo vzdělávání od září 2021 realizováno prezenčně, postupně docházelo k nařizování karantén tříd i celých škol. Česká školní inspekce připravila na základě zkušeností, které školy získaly již dříve při realizaci distanční výuky, jednoduchý přehled doporučení, jak distanční výuku v průběhu karantény úspěšně zvládnout. Zvláštní doporučení připravila také pro mateřské školy.

#covid

Zdroje

- ČŠI: Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény
- ČŠI: Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény