Zpět na Události
26. ledna 2021

ČŠI vydala sekundární analýzu komentující podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu zaměřenou na podmínky českých žáků pro distanční výuku v mezinárodním srovnání a porovnala národní data a informace s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění z PISA 2018 a doplňkově také dle zjištění z TIMSS 2019 a TALIS 2018. Analýza se soustředila na materiální podmínky pro vzdělávání s důrazem na ICT vybavení škol a domácností žáků a také na připravenost učitelů využívat ICT při distanční výuce.

#covid #nerovnosti #technologie

Zdroje

- ČŠI: Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání