Zpět na Události
23. prosince 2021

Operační program Jan Amos Komenský byl předložen ke schválení Evropské komisi

Předložením OP JAK Evropské komisi tak došlo oficiálně k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený operační program, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje částkou přibližně 90 mld. Kč. Cílem programu by mělo být naplnit závazky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

#finance

Zdroje

- Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi (23. 12. 2021)