Zpět na Události
2. prosince 2021

Již podeváté byly uděleny ceny EDUína

Cenu EDUína získaly projekty, které během pandemie snižovaly nerovnosti v českém vzdělávání. První místo vyhrál projekt Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám z Ústavu školní pedagogiky na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Autoři projektu zapojili budoucí učitele do pomoci rodinám a školám v distanční výuce a chtějí v této aktivitě nadále pokračovat. Na druhém místě se umístil projekt z Ostravy, kde se samotné město ujalo organizace doučování nebo příměstských táborů ve spolupráci s neziskovými organizacemi pro děti ze znevýhodněného prostředí. Ocenění za třetí místo si odnesl Člověk v tísni za projekt Doučujte.cz. Web obsahuje metodické tipy, doporučení a odkazy pro usnadnění práce všem doučovatelům v ČR. Během večera udělil EDUin také cenu EDUína Média Zuzaně Hronové za článek „Bez kvalitních učitelů zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet.” Do Auly slávy byl uveden ekonom Daniel Münich za etablování a rozvoj oboru ekonomie vzdělávání a další přínos pro české vzdělávání.

#nerovnosti

Zdroje

- EDUin: tisková zpráva ze dne 2. 12. 2021