Zpět na Události
2. prosince 2021

PAQ Research prezentoval studii Český ředitel: Kompetence, výsledky a dobrá praxe na výroční konferenci Aspen Institute.

Na konferenci Aspen Institute „Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021" byla prezentována analýza PAQ Research o důvěře ředitelů v jejich kompetence s doplněním o příklady dobré praxe řízení školy a pedagogického sboru. Ze závěrů lze vyzdvihnout poznatek, že na výsledky žáků mají pozitivní vztah: dobré vztahy mezi učiteli a žáky, vzájemná důvěra mezi učiteli a skutečnost, že učitelé rozumí cílům školního vzdělávací programu. Šetření proběhlo v návaznosti na tvorbu kompetenčního modelu ředitele, který je připravován v projektu SYPO (NPI).

#ucitele

Zdroje

- PAQ Research: studie Český ředitel: Kompetence, výsledky a dobrá praxe, s. 44-59.