Zpět na Události
19. listopadu 2021

Proběhla on-line veřejná diskuse k tzv. hlavním směrům revize RVP ZV

Národní pedagogický institut pořádá od září 2021 workshopy a semináře k probíhajícím tzv. velkým revizím RVP ZV. V listopadu se uskutečnila on-line veřejná diskuse objasňující tzv. hlavní směry revize (jakým směrem se bude proces tvorby RVP ZV ubírat při tvorbě během let 2022–2023). Navázaly další semináře a workshopy věnované např. kompetencím a gramotnostem, struktuře RVP ZV, jádrovému a rozvíjejícímu obsahu, modelovému ŠVP nebo průřezovým tématům. Podle NPI by první školy mohly začít vzdělávat podle upraveného RVP ZV v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2024/2025.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- NPI: záznam veřejné on-line diskuse (19. 11. 2021)
- NPI: přehled konaných a plánovaných seminářů a workshopů
- EDUcast: O revizi rámcových vzdělávacích programů s Janem Jiterským
- EDUin: tisková zpráva ze dne 1. 12. 2021
- EDUin: Pojem kompetence znamená pro každého něco trochu jiného. I to může být jedním z důvodů, proč na něj tolik učitelů neslyší (7. 12. 2021)

Komentář

EDUin upozorňuje na to, že je nutné dobře promyslet implementaci nového kurikula a provázat ho se schválenými standardy kvality výkonu učitelského povolání a systémem profesního vzdělávání. Nové kurikulum se musí promítnout také do pregraduální přípravy budoucích učitelů. V souvislosti s úpravou kurikula je potřeba myslet i na dostatečnou vysvětlovací a komunikační kampaň mezi učiteli a řediteli škol. Zkušenosti z minulých let ukazují, že Ministerstvo školství komunikaci předchozích revizí dostatečně nezvládlo. Příkladem může být poslední „malá“ revize Informatiky. Pro uvedení do tématu velkých revizí RVP ZV EDUin doporučuje listopadový EDUcast s Janem Jiterským.