Zpět na Události
8. listopadu 2021

Nastupující nová vláda zveřejnila svůj program

Koaliční program se snaží držet dvou hlavních cílů Strategie vzdělávání 2030+, tzn. zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí pro život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě. Mezi očekávaná témata patří přiblížit se průměru OECD ve výdajích do školství z HDP (ČR v roce 2019 3,6 %, OECD 5,2 %). V regionálním školství se chce vláda zaměřit na zvýšení kvality výuky na 2. stupni základních škol, u středního školství klade důraz na všeobecné vzdělávání a gymnázia. V odborném vzdělávání mluví o uzákonění duálního systému neboli užší spolupráci škol a firem na podobě vzdělávání žáků. Zmiňuje i redukci obsahu učiva – zde se opírá o stanovení jádrového učiva a rozvoj gramotností.

#legislativa

Zdroje

- iDnes.cz: DOKUMENT: Koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN (8. 11. 2021)
- EDUin: tisková zpráva ze dne 19. 10. 2021 (základní problémy českého vzdělávání)
- EDUin: tisková zpráva ze dne 3. 12. 2021 (reflexe koaličního programu)
- Vláda ČR: programové prohlášení (7. 1. 2021)

Komentář

Ambiciózní koaliční program potvrdilo i na začátku roku 2022 schválené programové prohlášení nové vlády. Dílčí závazky lze hodnotit s ohledem na reálnost jejich naplnění spíše střízlivě. Důvodem je jejich finanční náročnost (závazky u platů, dalších pedagogických pozic, standardizovaného testování žáků, proměny a implementace nového kurikula) a absence kapacit k jejich realizaci na straně státu (MŠMT, jemu podřízené organizace, zřizovatelé atd.).