Zpět na Události
5. listopadu 2021

NPI uveřejnilo informace o novém kvalifikačním programu pro ředitele, který se rozběhne od školního roku 2022/23

Od školního roku 2022/23 se mohou ředitelé vzdělávat v novém kvalifikačním programu, který vznikl ve spolupráci NPI ČR, MŠMT a organizací Učitel naživo. Program je určený dvojicím z vedení škol (ředitel, zástupce) a jeho cílem je rozvíjet u účastníků práci s pedagogickým sborem, schopnost zavádět ve škole změny a propojovat se s jinými školami pro sdílení inspirace. První ročník s kapacitou 100 účastníků by se v dalších letech mohl rozšířit na 200 účastníků.

#ucitele

Zdroje

- NPI: informace o kvalifikačním programu
- Ředitel naživo: informace o programu

Komentář

EDUin oceňuje propojení know-how neziskového sektoru a státu. Zároveň však zůstává otázkou, do jaké míry je realizace projektu systémovým krokem vzhledem k tomu, že chybí standardy pro výkon ředitelské profese. Nejasné jsou také náklady na realizaci celého programu, kde původní model Ředitel naživo realizovaný organizací Učitel naživo dosahoval nákladů až 150 tisíc Kč na jedno vedení školy.