Zpět na Události
2. listopadu 2021

Proběhla konference ke Strategii 2030+

Na konferenci byl zhodnocen první rok implementace Strategie 2030+. Realizátoři se v prezentacích vyjádřili k jednotlivým implementačním kartám a představili své další aktivity do budoucna: Střední článek by se měl například rozšířit do více okresů, vzdělávání budoucích učitelů by se mělo opírat o profesní standard a střední odborné školství bude flexibilnější díky výuce všeobecných oborových základů. Redukci nerovností ve vybraných krajích má pomoct navýšení počtu kvalifikovaných učitelů a zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání. Oblast předškolního vzdělávání se v dalších letech zaměří na navýšení počtu dětí, které by měly navštěvovat mateřskou školu, aby jim nehrozil zbytečný odklad školní docházky. Závěrem byly prezentovány plány na vznik indikátorové soustavy, jež by všechna data MŠMT sbírala, systematizovala a prezentovala v přehledné formě.

#finance #legislativa

Zdroje

- MŠMT: Konference Strategie 2030+