Zpět na Události
4. října 2021

Vláda schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027

V novém programovém období je pro žadatele připraveno přibližně 90 miliard korun, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství. Peníze budou distribuovány prostřednictvím výzev, které jsou závislé na harmonogramu, jehož schválení se očekává v prvním kvartálu roku 2022.

#finance

Zdroje

- MŠMT: tisková zpráva ze dne 4. 10. 2021 (včetně odkazu na schválený programový dokument)