Zpět na Události
15. září 2021

Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla schválena

Novela zákona o pedagogických pracovnících ani v zářijovém termínu neprošla poslaneckou sněmovnou. Překážek pro schválení bylo mezi politiky více. Nejvýznamnějším důvodem zamítnutí byla především fixace platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy. Dalším sporným bodem byla možnost, aby ředitelé uznávali pedagogickou kvalifikaci učitelům bez pedagogického vzdělání. Úprava uvolňovala vstup do učitelské profese také absolventům magisterského vzdělání bez pedagogického vzdělání. Zároveň ale přinášela sérii dalších úprav, např. ukotvení pozice třídního učitele, uvádějícího učitele, zaváděla adaptační období pro začínající učitele či stanovovala další ped. pozice (školský logoped, sociální pedagog).

#ucitele #legislativa

Zdroje

- EDUin: rozbor problému ze dne 1. 2. 2021 (součást bEDUinu, zcela na konci, část „v souvislostech")
- PSP ČR: hlasování ze dne 15. 9. 2021
- PSP ČR: schvalovací proces

Komentář

Z pohledu EDUinu se projednávání novely v závěru smrsklo na boj o výši učitelských mezd. Novela však řešila řadu zásadních otázek, které na své legislativní ukotvení čekají již mnoho let.