Zpět na Události
1. září 2021

IDEA představila výsledky studie Platy učitelů v roce 2020: Usne Česko na vavřínech?

Nová studie IDEA ze srpna 2021 hodnotí vývoj učitelských platů v roce 2020. Učitelské platy v ČR v roce 2021 dosáhnou téměř průměru OECD, což je zhruba 90 % průměru mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ekonomice. Podmínkou pro pozitivní trend je zvyšování platů učitelů tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. Podle IDEA panuje z pohledu příjmů nejhorší situace u učitelů středního věku 30–49 let. Jejich mzdy oproti začínajícím učitelům nerostou tak rychle a vlivem absence kariérního systému a standardů kvality učitelské profese mohou odcházet do perspektivnějších odvětví. Studie v závěru upozorňuje na zvýšenou frekvenci odchodu starších učitelů do důchodu a dosud nezodpovězené řešení tohoto problému. V neposlední řadě připomíná, že by se nemělo zapomínat na platy dalších skupin pracovníků, neboť tvoří ve vzdělávání značnou část zaměstnanců: profese nepedagogických pracovníků (28 %), vychovatelé (6 %), učitelé odborného výcviku (2 %), asistenti pedagogů (6 %), speciální pedagogové (0,7 %), psychologové (0,5 %) a další.

#finance #ucitele

Zdroje

- IDEA: tisková zpráva ze dne 1. 9. 2021
- IDEA: Studie Platy učitelů v roce 2020 a výhled: Usne Česko na vavřínech?