Zpět na Události
31. srpna 2021

MŠMT představilo podobu digitální transformace, která je součástí Národního plánu obnovy

Jejím cílem je přispět v krátké době (2021–2027) k rozvoji digitálního vzdělávání ve školách, a to podle plánu v rámci Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Akčního plánu pro digitální vzdělávání (DEAP). Vše cílí na proměnu obsahu vzdělávání a podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Prostředky mají dále přispět ke zlepšení úrovně vybavení škol (poskytnutí základního i pokročilého vybavení pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) a možnosti škol zapůjčovat mobilní digitální zařízení znevýhodněným žákům (pro ZŠ, SŠ a konzervatoře), čímž se přispěje ke snižování digitální propasti. Opatření míří také na podporu digitálních kompetencí pedagogů.

#finance #nerovnosti #technologie

Zdroje

- MŠMT: Digitální transformace v Národním plánu obnovy