Zpět na Události
8. září 2021

Schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Návrh zavádí možnost srážení pokut za vymezené přestupky (např. pro rodiče, kteří neposílají své děti do školy) z dávek pomoci v hmotné nouzi včetně doplatku na bydlení. Zákon kritizoval ombudsman, podle něhož schválení zákona povede k zásadnímu zhoršení situace osob v hmotné nouzi i osob pobírajících příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. Novela nabývá účinnosti 1. 1. 2022.

#nerovnosti #legislativa

Zdroje

- Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. dopady zákona s účinností od 1. 1. 2022
- PSP ČR: schvalovací proces
- Ombudsman: varování před přijetím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi
- PAQ Research: Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, hlavní závěry a text studie
- Novinky.cz: rozhovor s Danielem Prokopem (PAQ Research) ze dne 6. 9. 2021

Komentář

Z pohledu dostupných dat se jedná o nesystémový návrh a opatření, které nevychází z dat a dobré praxe. Např. analýza PAQ Research a think-tanku IDEA na výzkumech dokazuje, že intervence v podobě snižování finanční podpory nemá pozitivní dopad na zlepšení vzdělávací neúspěšnosti (s. 90–92).