Zpět na Události
28. července 2021

Sněmovna schválila novelu zákona o dětské skupině, kterým umožnila jejich další fungování

Vládní novela měla původně dětské skupiny přeměnit na jesle (zařízení pro nejmladší děti). V této podobě však novela neprošla a skupiny budou stále i pro starší děti. Schválený zákon dále zasahuje nejen do oblasti školství, ale také výchovy, neboť prodlužuje otcovskou dovolenou ze šesti na čtrnáct dní. Zákon nabyl účinnosti 1. 10. 2021.

#legislativa

Zdroje

- Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s účinností od 1. 10. 2021
- PSP ČR: schvalovací proces