Zpět na Události
19. května 2021

CZVV zveřejnilo výsledky jednotné přijímací zkoušky

Výsledky uchazečů byly podle CZVV srovnatelné s výsledky jednotné přijímací zkoušky v předchozích letech, a to jak v českém jazyce a literatuře, tak v matematice. K jednotné přijímací zkoušce se v letošním roce přihlásilo téměř 84 tisíc uchazečů. Každému uchazeči, který konal testy v obou termínech, se započítával lepší výsledek z obou testů. Kvůli možnosti podat si přihlášky na dvě školy, byla vyhlášena dvě kola testů. Test z matematiky byl podle učitelů i odborníků těžší a mohl ovlivnit jak psychiku žáků, tak závěrečné výsledky. V květnu vydalo MŠMT dodatečné opatření, díky kterému žáci přihlášení na jedinou školu dostali možnost druhého pokusu.

#stredni #Přijímací zkoušky

Zdroje

- CZVV: tisková zpráva ze dne 19. 5. 2021
- EDUin: tisková zpráva ze dne 11. 5. 2021
- EDUin: článek v EDUzínu

Komentář

K jednotným přijímacím zkouškám patří každoročně výhrady proti zadání testu. Jednu z nejvýraznějších měl Oldřích Botlík vůči korektorským úlohám v testech z ČJ, neboť RVP ZV hovoří jasně o tom, že žák PÍŠE bez pravopisných chyb. Nikoliv, že je dokonalým korektorem tvrdého a měkkého i/y v textech Cermatu. Dojmy z testů popsala např. Štěpánka Baierlová (2. místo v učitelské soutěží Global Teacher Prize): „Děvčata, co se hlásí na střední pedagogickou nebo na zdrávku, byla po pondělku úplně semletá. Matematika je pro ně těžká, ale pracovaly na sobě. Pondělí je srazilo dolů. Je to obrovský zásah do jejich psychiky a sebevědomí a mohlo to ovlivnit i jejich úterní výkon. Při tak obtížném testu budou výsledky těchto dětí podobné těm, co nedělaly nic. A to je špatně." Na nesoulad doporučení MŠMT a reálných kroků Cermatu reagoval také EDUin slovy programového ředitele Miroslava Hřebeckého: „Cermat je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, jeho pokyny ale dlouhodobě nezohledňuje. Letošní přijímací zkoušky jsou důkazem toho, že si tvoří vlastní vzdělávací politiku, která se ovšem míjí s dikcí vládou přijaté Strategie 2030+. V letošním roce se nebude přijímat na střední školy podle nějakých studijních předpokladů, ale takřka výhradně podle klíče, kdo měl kvalitní distanční výuku, dostupnou techniku a funkční rodinné zázemí. Na základě všech těchto skutečností bychom si měli nahlas přiznat, že to chce v systému přijímacího řízení zásadní restart.“