Zpět na Události
25. března 2021

Evropská komise zahájila nový program Erasmus+ na období 2021–2027

Rozpočet programu na období 2021–2027 se podařilo oproti minulé unijní „sedmiletce“ výrazně navýšit až na 26,4 mld. eur, tedy téměř dvojnásobek. Během nadcházejících 7 let program umožní zapojit se až 10 milionům Evropanů všech věkových skupin. Podle MŠMT a EK dojde ke zjednodušení administrativních procesů a financování, rozšíření nabídky krátkodobých výjezdů, ale také nových typů on-line mobilit. Program podporuje digitalizaci, rozvoj digitálních dovedností a další potřeby vzniklé v souvislosti s pandemií covidu-19, stejně jako aktivity v oblasti udržitelnosti spojené se zmírňováním klimatické krize. Iniciativy jako například Erasmus without paper nebo Evropská studentská karta podpoří digitální tranzici i rozvoj společného vzdělávacího prostoru.

#vysoke

Zdroje

- MŠMT: spuštění programu Erasmus+ na období 2021–2027
- EK: nová aplikace Erasmus+ obsahující Evropskou studentskou kartu

Komentář

EDUin vítá rozšíření podpory na program Erasmus+, neboť lze na základě evaluací potvrdit jejich význam a dopad – viz Národní zpráva za Českou republiku Po stopách absolventů mobilit v odborném vzdělávání.