Zpět na Události
16. března 2021

PAQ Research publikoval závěry výzkumu Postoje rodičů ke vzdělávání a k učitelské profesi

Průzkum PAQ Research, který pro Nadaci České spořitelny a EDUin připravil Daniel Prokop a jeho tým, se zaměřil se na to, jak rodiče s odstupem desetiletí hodnotí vzdělávání svých dětí, jaké kvality očekávají od učitelů a co by měla podle nich škola dětem dát především. Vzhledem k nové situaci způsobené pandemií se studie kromě porovnání postojů v letech 2009 a 2019 zaměřila i na aktuální změny v názorech rodičů v průběhu roku 2020. Většina dotazovaných rodičů (72 %) byla s úrovní základního školství spokojena. Od roku 2009 ale zároveň o třetinu stoupl počet rodičů žáků 9. ročníků, kteří jsou ke kvalitě českých škol kritičtí. Obecně panuje větší spokojenost s výukou na prvním stupni než na druhém (81 % vs. 68 %). Kritikou nešetřili zejména vysokoškolsky vzdělaní rodiče nebo rodiče dětí se špatným prospěchem a z horších ekonomických poměrů. Čeští rodiče kladou na školy vysoké nároky – hlavně na přístup učitelů a kvalitu vzdělávání. Před deseti lety to naopak bylo vybavení škol moderní technikou.

#nerovnosti #ucitele

Zdroje

- PAQ Research: celý text studie
- EDUin: tisková zpráva ze dne 16. 3. 2021

Komentář

EDUin považuje za zásadní pozorovat zmíněné posuny v představách rodičů o kvalitní škole. Např. mezi lety 2009 a roky 2019 a 2020 výrazně (o 12 a 23 procentních bodů) narostl podíl rodičů, pro které je v ideální škole zásadní přátelská atmosféra (z 48 % na 71 %), lidská kvalita učitelů (z 60 % na 81 %) a jejich individuální spravedlivý přístup k žákům (z 38 % na 54 %).