Zpět na Události
26. ledna 2021

MŠMT zvýšilo alokaci na nepedagogické pracovníky o 1000 úvazků pro základní školy využitelné pro pozici správce ICT

Cílem opatření bylo pomoci školám zvládat nároky na náklady a personální zajištění správy ICT ve školách spojených s distanční výukou. Školy mohly prostředky využít pro pozici správce ICT. Alokace byla zvýšena o cca 500 mil. korun. Zacílení prostředků se pak lišilo dle velikosti škol, kde při ZŠ, která má na 1. a 2. stupeň, v každém ročníku má 4 třídy, celkem 36 tříd (20 tříd na 1. stupni, 16 tříd na 2. stupni) vytvořilo nový příspěvek na správce ICT cca 31,5 hodin týdně (cca 4 pracovní dny v týdnu).

#finance #technologie

Zdroje

- MŠMT: navýšení o 1000 úvazků pro ZŠ
- MŠMT: částky pro školy na rok 2021
- MŠMT: přehled změn v RVP ZV, část Kapitola 5 Vzdělávací oblasti
- MŠMT: revize RVP ZV, digitální kompetence v RVP ZV

Komentář

Dané opatření je nutné uvítat. Ovšem s ohledem na plánovaný náběh tzv. malé revize RVP lze předpokládat další stoupající nároky na rozvoj digitální gramotnosti učitelů, a tudíž nutnost dalšího posílení pozic a kapacit správců ICT. V průběhu dalších let bude nakupována technika do škol pro podporu výuky nové informatiky a digitální klíčové kompetence ve všech vzdělávacích oblastech. Tuto techniku je nutné samozřejmě rovněž spravovat, což dále vytváří nároky na správce ICT.