Zpět na Události
21. ledna 2021

MŠMT spustilo pilotáž středního článku podpory

Střední článek má obohatit vzdělávací systém o strukturní prvek podpory. Ke zvýšení kvality by mělo dojít zejména u podpory managementu škol v oblasti řízení organizace a pozornosti se dostane také koordinaci metodické podpory poskytované různými aktéry v území (NPI, ČŠI, MAP, projekty MŠMT). Budoucí vznik středního článku se odkazuje na dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (jádro nové Strategie 2030+).

#legislativa

Zdroje

- MŠMT: informace ke spuštění pilotáže
- MŠMT: cíle a podoba pilotáže
- MŠMT: vlákno ke střednímu článku podpory na edu.cz
- EDUin: Audit vzdělávacího systému 2020
- EDUin: Audit vzdělávacího systému 2019

Komentář

Potencionální funkce a výhody středního článku podpory popisuje EDUin v kapitolách Auditu vzdělávacího systému 2019 i 2020. Obecně lze považovat posílení střední úrovně podpory a vedení v rámci vzdělávacího systému za jedno z nejklíčovějších opatření vzdělávací politiky vycházející ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Zásadní role vytvořené či posílené střední úrovně by měla spočívat v souladu s cíli Partnerství 2030+ ve zlepšování učení žáků, jejich wellbeingu a zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání. K tomu mohou vést činnosti, které jsou předmětem pilotáže středního článku, přičemž k vyhodnocení přispěje zevrubná evaluace projektu. Ta však do konce roku 2021 nebyla zahájena.