Zpět na Události
1. ledna 2021

Platy pedagogických a nepedagogických pracovníků vzrostly od ledna 2021 plošně o 4 %

Pro rok 2021 byly prostředky na platy pedagogů navýšeny o 9 %, z toho platové tarify o 4 %. Zbytek prostředků zamířil do nárokových a nenárokových nadtarifních složek platu. Nepedagogové si přilepšili o 4 %.

#finance #ucitele

Zdroje

- MŠMT: základní informace
- MŠMT: Navýšení prostředků na platy v regionálním školství územních samosprávných celků pro rok 2021 - vysvětlující materiál pro školy a školská zařízení
- EDUin: Audit vzdělávacího systému 2019
- EDUin: tisková zpráva ze dne 12. 1. 2021

Komentář

EDUin podporuje navyšování platů učitelů až na úroveň 90 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je průměr zemí OECD. Zde platí, že platy učitelů v ČR byly (nejen na začátku roku 2020) ve srovnání s vyspělými zeměmi (EU, OECD) a průměrnými mzdami vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců stále podprůměrné. V roce 2021 se podle šetření think-tanku IDEA situace začala přibližovat popsanému cíli.