Zpět na Události
5. října 2021

PAQ Research zveřejnil 3. report Posun matematické a čtenářské gramotnosti žáků 5. tříd ZŠ z projektu Dopady pandemie covidu-19 na žáky

Z testů v českém jazyce a matematice provedených v roce 2020 a 2021 v 5. třídách se odhaduje, že žáci během roku pandemie ztratili ekvivalent zhruba 3 měsíců učení. Detailnější analýza ukazuje, že se zhoršilo 60 % škol v češtině a 69 % škol v matematice. Ztráta byla po otevření škol na jaře 2021 podstatná, ačkoliv se nepotvrzují pesimistická zjištění ze zahraničí ze začátku pandemie, která ukazovala extrémně nízkou efektivitu distanční výuky. Podle PAQ se školy s podporou MŠMT musí zaměřit na žáky, kteří zaznamenali nejmenší posun během distanční výuky.

#covid #nerovnosti

Zdroje

- PAQ Reseach a Kalibro – Report č. 3 z výzkumu Dopady pandemie covidu-19 na žáky