Zpět na Události
31. srpna 2021

PAQ Research zveřejnil 2. report s názvem Dopady pandemie covidu-19 na wellbeing žáků z komplexního projektu Dopady pandemie covidu-19 na žáky

Podle šetření zůstává vztah většiny žáků (87 %) ke své škole pozitivní. Nižší je u žáků, kteří při distanční výuce zaostávali, ale i u nich došlo k posunu oproti situaci před uzavřením škol. Žáci během pandemie častěji uváděli, že rádi chodí (prezenčně) do školy (posun z 65 na 80 %). Důvodem je pravděpodobně to, že si během distanční výuky více uvědomili význam socializační funkce školy a setkávání se spolužáky a učiteli. Šetření nepotvrdilo negativní vliv pandemie na mezilidské vztahy žáků. Prohloubily se však rozdíly v aspiracích dívek a chlapců, pouze 40 % chlapců chce dokončit vysokou školu oproti 75 % dívek (zvětšení rozdílu oproti r. 2018). Šetření také poukazuje na nutnost zavádět opatření, která cílí na zmírnění dopadů pandemie – kromě výdajů na doučování by bylo dobré zaměřit se také na podporu wellbeingu a socializačních funkcí školy, finančně podpořit by se měl jak rozvoj kapacit v rámci škol a školních poradenských pracovišť (výchovní poradci, preventisté, školní psychologové, speciální pedagogové, legislativně stále neukotvení sociální pedagogové a další), tak i další vzdělávání ředitelů a učitelů v této oblasti. Plánovaná centra středního článku podpory by měla zahrnovat odborníky, kteří dokáží školám pomoci nejen v oblastech administrativy a pedagogiky, ale také v oblasti wellbeingu a duševního zdraví.

#covid #nerovnosti

Zdroje

- PAQ Reseach a Kalibro: Report č. 2 z výzkumu Dopady pandemie covidu-19 na žáky
- EDUin: Dopady uzavření škol kvůli pandemii koronaviru: logický model (analýza, 14. 8. 2021)

Komentář

Podle EDUinu je zásadní zohlednit doporučení analýzy a především na další opatření – mimo doučování – (např. psychologické a další poradenské služby) vyčlenit podporu, a to jak z národních, tak evropských prostředků. Zásadní je rovněž podpora novely zákona o ped. pracovnících, která ukotvuje předmětné podpůrné pozice ve školách (především sociální pedagog). To se však do voleb do PSP ČR v roce 2021 nestalo, přičemž tento cíl opět deklarovaly představitelé nově vznikající vládní koalice.