Zpět na Události
24. června 2021

PAQ Research zveřejnil závěry výzkumu Zkušenosti českých učitelů s distanční výukou

Z výsledků výzkumu, který provedl PAQ Research pro organizaci Učitel naživo, vyplývá, že téměř 80 % učitelů si myslí, že trávili distanční výukou více času než běžně. Nárůst časové zátěže má souvislost s duševním zdravím. Většina (89 %) učitelů se s příznaky deprese a úzkosti potýkala při výuce na dálku více než při prezenční výuce. Zajímavým zjištěním je také fakt, že odchod z učitelství do 2 let plánuje 4 % učitelů. Polovina z nich právě kvůli pandemii. Dlouhodobě rizikový je fakt, že okolo 10–15 % učitelů do 39 let deklaruje, že nechce učit více než 5 let. Z dat dále vyplynulo, že více než polovina (54 %) učitelů říká, že v průběhu distanční výuky se zhoršila motivace žáků ke studiu. Celých 77 % učitelů a učitelek si i proto myslí, že prioritou po návratu do škol by mělo být vzbudit v žácích chuť se učit. Většina učitelů (54–70 %) klade důraz také na opětovné přivyknutí „režimu“, podporu vztahů mezi žáky a řešení jejich duševního zdraví. Obecně učitelé při návratu do škol více zdůrazňují tyto motivační a vztahové aspekty než dohánění zameškané látky.

#covid #ucitele

Zdroje

- PAQ Research: hlavní závěry výzkumu a výzkumná zpráva