Zpět na Události
27. května 2021

ČOSIV představila Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí

ČOSIV ve spolupráci s dalšími odbornými partnery přišla s návrhem nutných kroků pro mírnění dopadů pandemie na děti a mladistvé. Kompenzační plán obsahoval konkrétní návrhy pro nejbližší období, střednědobý i dlouhodobý horizont i pro jednotlivé stupně vzdělávání v České republice. V krátkodobém horizontu nejbližších měsíců proto Kompenzační plán mimo jiné navrhoval využít prostředky z Národního plánu obnovy na financování podpory všech stupňů českého vzdělávání. Česká republika přitom ve svém Národním plánu obnovy zatím na podporu vzdělávání počítá s nižšími finančními prostředky než třeba okolní země. Ve střednědobém horizontu by se podle autorů plánu měl stát zaměřit na to, aby byly ve všech školách i školských zařízeních dostupné poradenské a psychosociální služby a aby tyto služby byly systémově a udržitelně financovány. V dlouhodobém horizontu Kompenzační plán doporučoval zaměřit se na zajištění předškolní docházky dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a usilovat o to, aby tyto děti i v důsledku pandemie neodcházely ze vzdělávání předčasně.

#covid #nerovnosti

Zdroje

- ČOSIV: krátké znění plánu
- ČOSIV: Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí
- ČOSIV: tisková zpráva ze dne 27. 5. 2021
- EDUin: tisková zpráva ze dne 18. 5. 2021
- Národní plán obnovy

Komentář

EDUin v tomto ohledu podporoval přístup ČOSIV a dodával vlastní návrhy opatření k řešení postpandemické situace a návratu dětí do škol, které se opíraly o domácí i zahraniční zkušenosti. Ty se částečně objevily i v Národním plánu obnovy (doučování, zacílená pomoc ve školách v komplikovaném území).