Zpět na Události
31. března 2021

MŠMT zveřejnilo Výzvu Letní kempy 2021

Výzva Letní Kempy 2021 nabízela žadatelům celkem stamilionovou dotaci na konci března, která byla následně navýšena na 270 milionů Kč v červnu. Primární záměr byl podpořit aktivity zaměřené na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševní zdraví dětí, propojovat formální a neformální vzdělávání i pohybové aktivity.

#covid #nerovnosti

Zdroje

- MŠMT: Výzva Letní kempy 2021
- MŠMT: Seznam podpořených žadatelů
- Navýšení na 270 milionů (Twitter Roberta Plagy)
- Seznam Zprávy: dotace minula cíl (19. 6. 2021)

Komentář

Podle EDUinu nebyla tato výzva specificky zacílená. Cílem mělo být podpořit děti ze sociálně nepodnětného prostředí, aby na letní kempy dosáhly, což se nestalo. Přesto se však podpora alespoň k části dětí dostala.