Zpět na Události
22. března 2021

MŠMT ponechalo stanovení podmínek přijímacích zkoušek na VŠ na jednotlivých vysokých školách a fakultách

Přijímací zkoušky na VŠ se budou řídit novelou zákona z roku 2021, která umožňuje vysoké škole nebo fakultě, s ohledem na současnou pandemickou situaci, upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu až 15 dní před konáním přijímacího řízení. Přesné informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení musí studenti hledat přímo u jednotlivých škol, protože jsou pro každou instituci individuální. Vzhledem ke změnám v maturitní zkoušce nesmí vysoké školy negativně hodnotit neabsolvování nepovinné ústní části maturitní zkoušky, ale mohou složení této zkoušky bonifikovat.

#covid #vysoke #Přijímací zkoušky

Zdroje

- MŠMT: Otázky a odpovědi k přijímacím zkouškám na VŠ
- Zákon č. 495/2020 Sb.
- EDUin: tisková zpráva ze dne 25. 2. 2021

Komentář

EDUin v průběhu jara apeloval na vysoké školy, aby přehodnotily způsob, jakým budou probíhat přijímací zkoušky. Nebylo totiž jasné, kdy se maturanti vrátí zpátky do škol, a termín návratu do lavic se stále posouval. S ohledem na volnost, který vysokým školám dala novela zákona, bylo ideální cestou nezkoušet žáky pouze ze znalostí či dovedností, které neměli čas si osvojit. Školy mohly místo klasického testování využít některé alternativní formy přijímacího řízení, přičemž to doporučilo i Ministerstvo školství. Mohlo jít např. o krátkou samostatnou práci, motivační videa, portfolio studenta, ústní pohovor on-line a další.