Zpět na Události
17. března 2021

MŠMT vydalo metodický materiál Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

Metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví žáků ve školách. Vyučující zde rovněž najdou tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které mohou doporučit rodičům svých žáků.

#inkluze #covid #nerovnosti

Zdroje

- MŠMT: Doporučení k k distanční výuce a duševnímu zdraví
- PAQ Research: Dopady pandemie covidu-19 na wellbeing žáků (srpen 2021)

Komentář

EDUin oceňuje komplexní metodické uchopení předmětné problematiky ze strany MŠMT a ČŠI, které vzniklo ve spolupráci s neziskovým sektorem a odborníky. Právě problematika duševního zdraví dětí a žáků v době výuky na dálku a po návratu žáků do škol se stala jedním z klíčových témat vzdělávací politiky u nás i ve světě. Potřebu v této oblasti potvrdila v srpnu 2021 také zjištění výzkumu PAQ Research zaměřená na žáky ZŠ, kde čtvrtina žáků vykazovala duševní nepohodu, která výrazně souvisela s nestíháním látky probírané během distanční výuky. Frekventovaný byl především výskyt špatných nálad (nárůst o 20 p. b.), ale častěji než za prezenční výuky žáci také reportovali podrážděnost nebo problémy se spánkem.