Zpět na Události
9. března 2021

Šetření JSNS zmapovalo postoje učitelů k distanční výuce

Vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) prezentoval závěry dotazníkového šetření, který mapuje postoje vyučujících k distanční výuce, míru jejich důvěry v informace o koronavirové epidemii nebo vnímání podpory od veřejných institucí. Realizovala jej agentura Focus mezi více než 700 vyučujícími působícími na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR. Podle šetření je největším problémem distanční výuky v ČR zapojení všech studentů do výuky. 70 % vyučujících by potřebovalo nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické. Podporu vnímali učitelé především z řad svých kolegů a vedení škol, naopak téměř žádnou necítili ze strany MŠMT. Z výzkumu rovněž vyplývá, že vládním informacím o epidemii koronaviru nedůvěřuje téměř polovina učitelů (49 %). Naopak nejvíce věří veřejnoprávním médiím – ČT (73 %) a ČRo (53 %) a webovému zpravodajství Seznamzpravy.cz (53 %).

#covid #nerovnosti

Zdroje

- JSNS: přehled hlavních zjištění
- JSNS: závěrečná zpráva