Zpět na Události
5. ledna 2021

Jednotná přijímací zkouška nebude v roce 2021/2022 povinná

MŠMT vydalo opatření, kterým se mění pravidla přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2020/2021. Jednotná přijímací zkouška nebude v tomto roce povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. O nekonání JPZ může rozhodnout ředitel školy. Zkouška zůstává povinnou součástí přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

#covid #stredni #Přijímací zkoušky

Zdroje

- CERMAT: Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení na střední školy ze dne 5. 1. 2021
- EDUin: tisková zpráva ze dne 21. 1. 2021

Komentář

V průběhu roku došlo ještě k dalším úpravám JPZ. Podle EDUinu mohou ředitelé škol využít alternativní podobu přijímacích zkoušek a použít i další nástroje než jen jednotné testy. Například: portfolio uchazeče, motivační pohovor, testy obecných studijních předpokladů, psychodiagnostiku, praktickou zkoušku na odborných školách, assessment centrum atd. Ředitelé by tyto možnosti měli zvážit také proto, že škola může v roce 2021 díky koronaviru přistoupit k přijímacímu řízení jinak a ověřit tak, zda na dané škole podoba zkoušek funguje.