Zpět na Události
29. října 2020

T-mobile rozdal žákům 10 000 SIM karet s daty zdarma, přidaly se i další iniciativy

T-Mobile nabídl školám 10 000 SIM karet s neomezeným připojením. Připojily se i další iniciativy a organizace. MŠMT označilo tato řešení jako nesystémová. Přesto však k jiným účinnějším řešením ve vztahu k zajištění konektivity žáků (na rozdíl od techniky, kde školy byly podpořeny a žáci si ji mohli zapůjčit) ze strany státu nedošlo.

#covid #technologie