Zpět na Události
7. října 2020

Česká veřejnost neměla jasný postoj k zavírání škol během pandemie, zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění

Polovina české veřejnosti se v polovině září domnívala, že vláda by při zhoršení situace se šířením koronaviru neměla znovu přistoupit k plošnému uzavření všech škol, 42 % dotázaných mělo opačný názor. Výrazně se nelišily postoje k distančnímu vzdělávání mezi respondenty se školou povinnými dětmi a respondenty bez této přímé zkušenosti. Dotázaní rodiče, jejichž děti byly v době uzavření škol vzdělávány distančně, hodnotili zajištění výuky jako snadné (52 %) nebo naopak obtížné (46 %). Postoje zjištěné reprezentativním průzkumem ukazují, jak odlišně se umí rodiny s distanční výukou vypořádat.

#covid