Zpět na Události
20. července 2020

Zákon nově definoval výuku na dálku

MŠMT předložilo návrh novely školského zákona, jehož cílem je stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání (v kontextu mimořádných událostí). KDU-ČSL představila svůj vlastní návrh obecného uzákonění distanční výuky. Zákonná povinnost distanční výuky byla schválená na konci srpna, přičemž zákon nestanovil její formu. Škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky.

#covid #legislativa