Zpět na Události
8. července 2020

Mimořádná 1,3 mld. Kč na dovybavení škol technikou

V reakci na doprovodné usnesení PSP ČR k novele státního rozpočtu pro letošní rok mělo MŠMT za úkol předložit vládě řešení ohledně vybavení žáků a škol. Takto MŠMT na konci srpna avizovalo uvolnění mimořádných prostředků na nákup techniky základním školám. Objem byl rámcově určen dle počtu úvazků ped. pracovníků a vycházel 20 000 Kč na učitele. Po kritice byly prostředky uvolněny též pro odpovídající třídy víceletých gymnázií. Školy mohly prostředky čerpat až po 31. říjnu v souvislosti s účinností novely školského zákona a tzv. ad hoc normativu, který finance umožnil školám zaslat přímo. Do té doby mohly školy techniku nakupovat za své či z příspěvku zřizovatele. Středních škol se tato mimořádná dotace netýkala s odůvodněním, že techniku mohly dříve nakupovat z různých grantových výzev.

#covid #finance #technologie