Zpět na Události
8. června 2020

Jenom jeden termín přijímaček na SŠ

Důvodem redukce na pouze jeden řádný a jeden náhradní termín byla snaha zamezení hromadnému pohybu osob v souvislosti se šířením covid-19. Zrušení druhého termínu však mohlo znevýhodnit některé žáky víc než jiné a celkově přispět k rozšiřujícím se nerovnostem ve vzdělávání. Proti odebrání termínu byla podána stížnost Ústavnímu soudu, který ji zamítl z procesních důvodů.

#covid #stredni #legislativa