Zpět na Události
21. prosince 2020

Navýšení platů pedagogů nakonec mělo podobu 4% zvýšení základního platu, dalších 5 % se přesunulo do nadtarifní složky

Dané rozdělení navýšení platů mezi tarifní a nadtarifní složku vyvolalo odpor především u učitelských odborů. Naopak ředitelské asociace návrh spíše přivítaly. V roce 2021 ředitelé skutečně pocítili růst prostoru pro nadtarifní odměňování. Zároveň celkově vzrostl podíl prostředků na tzv. ostatní neinvestiční výdaje, ze kterých se hradí učebnice nebo další vzdělávání učitelů. Zvýšení ONIV bylo velmi žádoucí, protože výše této složky byla dlouhodobě velmi nedostatečná. Je nutné také zmínit, že z prostředků nadtarifních se nově hradí třeba i pedagogické intervence – tedy doučování či další aktivity pro žáky s SVP. V minulém roce na toto podpůrné opatření mířily prostředky samostatně, což změnila novela vyhlášky o inkluzi.

#finance #ucitele