Zpět na Události
15. prosince 2020

Novela zákona o pedagogických pracovnících přinesla rozvolnění kvalifikačních požadavků na vysokoškolsky vzdělané potenciální učitele

Novela zákona o pedagogických pracovních kromě samotného „otevření“ učitelské profese obsahovala i další změny např. v podobě zrušení akreditací programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které nevedou ke kvalifikaci. Nově bylo vymezeno vzdělávání pedagogických asistentů. Dále byla k návrhu podána celá řada pozměňovacích návrhů zaměřených např. na třídnictví, další specilizované pozice ve školství, úpravu uvádění do učitelské profese nebo ukotvení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy. K samotnému projednání novely došlo až v roce 2021, přičemž v poměrně nepřehledném závěrečném hlasování postoupila dále v legislativním procesu do Senátu.

#ucitele #legislativa