Zpět na Události
8. října 2020

Spor o růst platů ve školství

V rámci vyjednávání parametrů státního rozpočtu odbory vyjádřily obavu o nedostatečnost prostředků pro růst platů učitelů od ledna 2021 (plánovaný nárůst o 9 %). Ministr Plaga však deklaroval dostatečnost zdrojů. Přesto, že ve výsledku státní rozpočet počítal s předmětným podílem navýšení, jeho rozdělení mezi tarifní a nadtarifní složku vyvolalo další spory. Dlouhodobá podfinancovanost českého školství a především v mezinárodním srovnání stále velmi nízké platy učitelů vyvolávají oprávněné obavy ve vztahu ke skutečnému naplnění slibů zvyšování prostředků na platy. Již v loňském auditu jsme upozornili na to, že ideálním cílem průměrného platu je 90 % mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance, který odpovídá průměru zemí OECD.

#finance #ucitele