Zpět na Události
1. září 2020

Návrhy dalších škrtů ve společném vzdělávání

V září MŠMT představilo návrh novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V jádru šlo o omezení podpůrných opatření v podobě asistentů pedagoga pro vybrané typy hendikepů a dále o úpravu podpůrného opatření pedagogické intervence. Po kritice ze strany odborných a profesních organizací však došlo k dalším úpravám návrhu. Víc viz událost v prosinci 2020.

#inkluze #nerovnosti #ucitele