Zpět na Události
7. července 2020

Silné populační ročníky vstupují na střední školy

Ročník 2007, který za dva roky nastoupí na střední školy, přinese skokově asi o 9 tisíc více žáků na střední školy. Podle MŠMT jsou kapacity maturitních oborů dostatečné, a to i u oblíbených gymnázií a lyceí. V různých krajích se naplněnost maturitních oborů pohybuje mezi 31 až 53 %, u gymnázií mezi 38 až 72 %. Daná oblast zásadně souvisí s problematikou oborové struktury středního školství, která je předmětem tematické analýzy auditu 2020.

#stredni